ถนนสนามบินน้ำ ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-526-8833
แฟกซ์ 02-968-2232